Wednesday, March 03, 2004

Open Source en Standaarden in het Onderwijs: "Programma OSS in het Onderwijs
Welkom op de homepage van het programma 'Open Source en Open Standaarden in het Onderwijs', een gezamenlijk initiatief van de stichtingen Kennisnet en Ict op School.

Doel van het Open Source en Standaarden (OSS) programma is om binnen het onderwijsveld de kennis over open source software te bevorderen en het gebruik van open standaarden te stimuleren. Het programma bestaat nu iets meer dan een jaar en is inmiddels in fase 2 beland.
Fase 1 bestond uit een drietal deeltrajecten, te weten: 'Open Source Standaarden op de desktop', 'Content Management Systemen in het onderwijs' en 'Informatie & Draagvlak'. Grootste verandering ten opzichte van fase 1 is dat er nu gebruik wordt gemaakt van een meer flexibele structuur, waarmee beter is in te spelen op de wensen van de doelgroep. Het gaat hierbij om het loslaten van de strakke driedeling uit fase 1, en meer verschillende deelprojecten op te pakken."